เรื่องของโถสุขภัณฑ์รูปแบบโฮมโปร

ชนิดของโถสุขภัณฑ์

                1.โถแบบชิ้นเดียว  รูปร่างที่สวยงาม ทำความสะอาดง่ายทั่วถึง น้ำไม่รั่ว เมื่อใช้ไปนานๆ ติดตั้งไม่ยาก ไม่ต้องประกอบชิ้นส่วน ระบบชำระทำงานเงียบ  แต่ราคาสูงกว่าแบบสองชิ้น หากชำรุด พัง แตก หรือว่าหัก ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้น

                2.โถแบบสองชิ้น   ราคาถูกว่าแบบชิ้นเดียว มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น หากชำรุด หัก แตก หัก อาจจะเปลี่ยนได้เฉพาะชิ้นไม่ต้องเปลี่ยนหมด ทำความสะอาดยาก โดยมากมีคราบหรือว่าสิ่งสกปรกเชื้อโรคตกค้างอยู่ตามซอกมุมรอยต่อ ระบบชำระทำงานเสียงดัง เมื่อใช้งานไปนานๆมักมีปัญหาน้ำรั่วตามรอยต่อ ติดตั้งหลายขบวนการยิ่งกว่าแบบชิ้นเดียว

ระบบการชำระล้าง

                1.ระบบ Washdown  ระบบนี้น้ำแรง มีเสียงดัง การชำระล้างสะอาดหมดจดและประหยัดน้ำ เพราะขนาดของท่อที่ใหญ่ประมาณ 4 นิ้ว จึงทำให้น้ำที่ปล่อยลงมาหม้อเก็บน้ำ มีทั้งความแรงและความรวดเร็วทำให้อาจจะชำระล้างได้หมดจดอย่างเร็ว  และไม่มีปัญหาเรื่องท่ออุดตัน แต่จะมีปัญหาในเรื่องของคราบสกปรกที่อาจตกค้างอยู่ที่บริเวณของคอห่าน เพราะคอห่านมักแคบทำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงคอห่านน้อย

                2.ระบบ Siphon  คอห่านจะค่อนข้างกว้างและมีน้ำหล่อเลี้ยงในคอห่านมาก แต่มีปัญหาในเรื่องของท่ออุดตันได้ง่าย เนื่องจากว่าท่อจะแคบกว่า ระยะทางถึงท่อน้ำทิ้งยาวกว่าแล้วยังคดเคี้ยวและจะเปลืองน้ำยิ่งกว่าแบบ Washdown   ไม่มีปัญหาเรื่องคราบสกปรกตกค้างที่คอห่านเพราะว่าคอห่านจะกว้างมีน้ำหล่อเลี้ยงเยอะ ระบบชำระล้างทำงานค่อนข้างเงียบ โดยทั้งสองระบบนี้หาซื้อได้ที่โฮมโปรทุกสาขา

 

               

 

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ลาวใต้

                               1.ปราสาทหินวัดพู   ตั้งอยู่บนเนินเขาพู ซึ่งอยู่ในแขวงจำปาสัก เป็นซากปรักหักพังของวัดฮินดูโบราณที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 11 ถึง 13  โดยวัดพูได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เนื่องจากเคยเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน ตรงทางเข้าวัดพูนั้นมีหินปูเรียงรายสำหรับเดินเข้าวัด มีเสาเรียงตั้งเรียงอยู่หลายต้นขนาบข้างทางเดิน มีเรือนใหญ่ 2 หลัง ซุ้มประตูที่พัง หินสลักเป็นรูปเศียรช้างและรูปปั้นหินรูปต่างๆ เช่น โยคี จระเข้ และมีพระพุทธรูปตั้งวางสำหรับกราบไหว้บูชา บรรยากาศที่ปราสาทแห่งนี้ให้ความรู้สึกถึงความอลังการ ความขลัง ผสมผสานไปกับความเร้นลับ พิศวง อาจจะเกิดจากความเก่าของปราสาท ปัจจุบันนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ทางพุทธศาสนานิกายเถรวาท

                                2.น้ำตกคอนพะเพ็ง  เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่กั้นวิถีทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงโดยประมาณ 10 เมตร ซึ่งจะมีชั้นของหินไม่สูงมาก  แต่สายน้ำที่ไหลจะถาโถมลงมามีความรุนแรงอย่างสูง ด้วยแม่น้ำโขงทั้งสายไหลลงมาจากนั้นจะแบ่งออกเป็นหลายสาย 

                                3.น้ำตกหลี่ผีหรือว่าตาดโสมพะมิด ตั้งอยู่ในเขตดอนคอน ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การเที่ยวชมในการมาทัวร์ลาวคือช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม เนื่องจากว่าจะเห็นสายน้ำส่วนมากในแก่งหลี่ผีที่ไหลถาโถมผ่านเนินหินโขดหินลงมาด้วยกำลังแรงแตกออกเป็นละอองสีขาวไปทั่วแก่งดูสวยงามน่าตื่นตาเป็นอย่างสูง

ประเภทการประกันภัยของกรุงเทพประกันภัย

                 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)  มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจการค้าภายใต้กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน  นักวิเคราะห์ พนักงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อที่ได้ข้อมูลอย่างถูกต้องครบ เร็วทันต่อเหตุการณ์และเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้วยความโปร่งใสและเทียบเท่ากัน ซึ่งบริษัทฯ มีบริการรับประกันภัยโดยแบ่งออกตามประเภท ดังนี้

                1.ประกันภัยการเดินทาง  หมายความว่าการทำประกันภัยที่เหมาะสำหรับผู้เดินทาง ทั้งท่องเที่ยว ทำงานหรือว่าศึกษา

                2.ประกันภัยรถยนต์  หมายความว่าการทำประกันภัยที่ป้องกันเกี่ยวกับการใช้รถทุกประเภท

                3.ประกันภัยอุบัติเหตุ  หมายความว่าการทำประกันภัยที่เน้นในชีวิตและร่างกายเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ (PA)

                4.ประกันภัยสุขภาพ  หมายความว่าการทำประกันภัยที่มุ่งเน้นในชีวิตและร่างกายที่เกี่ยวกับการป่วยไข้ประเภทต่างๆ

                5.ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและร้านค้า หมายความว่าการทำประกันภัยที่ใช้คุ้มกันบ้าน ที่อยู่อาศัยหรือว่ากิจการขนาดเล็ก

                6.ประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน  หมายความว่าการทำประกันภัยที่มุ่งเน้นปกป้องสินทรัพย์ในคุณสมบัติพิเศษ

                7.ประกันภัยความรับผิดสำหรับบุคคลภายนอก  หมายความว่าการทำประกันภัยที่รับผิดแทนต่อบุคคลภายนอกในสายอาชีพหรือว่าธุรกิจการค้าต่างๆ

                8.ประกันภัยสำหรับการประกอบการและธุรกิจ  หมายความว่าการทำประกันภัยสำหรับการประกอบการและธุรกิจการค้าทั่วไป

                9.ประกันภัยวิศวกรรม หมายความว่าการทำประกันภัยกลุ่มที่ใช้ในกลุ่มงานวิศวกรรมขนาดใหญ่

                10.ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  หมายความว่าการทำประกันภัยที่คุ้มกันความเสียหายของสินค้าในธุรกิจขนส่ง และพาหนะขนส่งในทุกรูปแบบ

                11.ประกันภัยประเภทอื่นๆ  หมายความว่าการทำประกันภัยของบุคคลที่ใช้ในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆกัน

                12.โครงการรับประกันภัยสินค้าเกษตร อคส. หมายความว่าการรับประกันอัคคีภัย และการประกันภัยโจรกรรม สต็อกข้าวเปลือก สำหรับโรงสี โครงการรับจำนำข้าวเปลือก

 

 

โรคภัยไข้เจ็บที่มากับแอร์บ้าน

                 โรคลีเจียนแนร์ เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง มีชื่อว่า ลีจีโอเนลลา นิวโมฟิลา  ซึ่งพบได้ทุกเขตของโลก เชื้อโรคอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและเจริญเติบโตได้ดีในน้ำที่มีอุณหภูมิ 25- 50 เซลเซียส พบในแหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่คนสร้างขึ้น เช่น  หอผึ่งเย็น เครื่องทำน้ำร้อน ถาดรองน้ำจากแอร์บ้าน ฝักบัวอาบน้ำ  รวมไปถึง เครื่องช่วยหายใจที่ใช้ตามโรงพยาบาล ฯลฯ การติดต่อของโรคนั้น เชื้อโรคอาจเข้าสู่ร่างกายโดยการสูดหายใจ เอาเชื้อโรคที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศแวดล้อมเข้าไป  โรคนี้เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี แต่ยังไม่มีรายงานยืนยันการแพร่กระจายจากคนไปสู่คน ซึ่งระยะฟักตัวของโรคจะใช้เวลาโดยประมาณ 2-10 วัน   ผู้ที่ได้รับเชื้อเข้าไปบางรายจะไม่มีอาการใดๆ เนื่องจากมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ส่วนบางรายที่สภาพร่างกายไม่แข็งแรงจะแสดงอาการของโรค ซึ่งมีด้วยกัน 2 ลักษณะ  โดยจะแสดงลักษณะอาการเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ดังนี้ 1. ผู้ป่วยมีอาการคล้ายกับเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ เรียกว่า โรคไข้ปอนเตียก ระยะฟักตัวสั้นโดยประมาณ 1-2 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ไข้สูง  อาการไม่รุนแรง  และอาจหายเองได้ภายใน 2-5 วัน 2.ผู้ป่วยมีอาการคล้ายกับปอดอักเสบ เรียกว่า โรคลีเจียนแนร์  ระยะฟักตัวโดยประมาณ 2-10 วัน ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ไอ ไม่มีเสมหะ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น อ่อนเพลีย อุจจาระร่วงและมีภาวะโซเดียมต่ำ หากเชื้อเข้าสู่ปอดจะเกิดภาวะปอดอักเสบชนิดรุนแรง ซึ่งอัตราการตายของผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสูงถึงร้อยละ 39 การดูแลรักษาการป่วยจากโรคนี้ด้วยการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ   อาจต้องเพิ่มเรื่องการปฏิรูปและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพสะอาดอยู่เสมอด้วย

 

เคล็ดลับการเลือกซื้อหาแอร์บ้าน

               1.ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงการประหยัดไฟ แต่ให้ความเย็นที่เท่ากัน  ฉะนั้นหากแอร์บ้านที่ท่านต้องการซื้อมีค่าบีทียูเท่ากันพร้อมกับมีฉลากเบอร์ 5 เหมือนกัน ควรจะเลือกซื้อจากเครื่องที่มีค่าอีอีอาร์มากกว่า เพราะจะกินไฟน้อยกว่า 

                2.คุณสมบัติพิเศษ  นอกจากจะให้ความเย็นแล้ว ควรจะมองดูคุณสมบัติพิเศษอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นความเงียบสงบ การดักจับฝุ่นละออง ระบบเซ็นเซอร์ ระบบฟอกอากาศต่างๆที่ป้องกันเชื้อไวรัส ฯลฯ

                3.ขนาดของพื้นที่ใช้สอย  เป็นการเลือกขนาดของบีทียูให้มีความเหมาะสมกับสัดส่วนของห้องที่นำไปติดตั้ง ควรจะเลือกให้มีความเหมาะสมจะทำให้แอร์บ้านทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้เครื่องทำงานหนักและความเย็นไม่ทั่วถึง หรือแอร์ไม่เย็นนั้นเอง

                4.อายุการใช้งาน  ไม่ควรจะเลือกซื้อที่ราคาไม่แพง แต่ควรจะคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่าง เนื่องจากราคาที่ถูกนั้นสามารถเกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์แอร์บ้านที่ไม่ได้เกณฑ์ก็เป็นได้

                5.ประเภท  แอร์บ้านที่ได้รับความนิยมชมชอบมี 2 ประเภทด้วยกัน เป็น แบบติดผนัง  ซึ่งเป็นเครื่องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด เหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่จำกัด เช่น ห้องนอนหรือห้องรับแขก  มีรูปแบบที่ทันสมัยให้เลือกมากมาย ติดตั้งง่าย  แต่ไม่เหมาะสมกับงานหนัก เช่น ร้านอาหาร ฯลฯ  และแบบตั้ง/แขวน  เป็นเครื่องที่เหมาะสมกับห้องทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนเพดาน  ใช้งานได้หลากหลาย และมีระบบการถ่ายเทลมที่ดี  แต่มีรูปแบบให้เลือกไม่มาก

 

 

โฮมโปรกับเคล็ดลับการเลือกซื้อหาอ่างอาบน้ำ

            อ่างอาบน้ำ  ควรจะเลือกตามลักษณะการใช้งาน สัดส่วนและลักษณะเนื้อที่ของห้องน้ำ มีทั้งแบบเข้ามุมลอยตัวหรือว่าแบบฝัง มีให้เลือกสรรทั้งแบบ 1 คนและ 2 คน  ซึ่งหากเป็นรุ่น 2 คนนั้นก็ควรจะพิจารณาว่าใช้บ่อยหรือไม่  เพราะว่าอ่างอาบน้ำสำหรับ 2 คนนั้นจะใช้เนื้อที่ในการจัดวางและปริมาณการใช้น้ำมากกว่าแบบ 1 คน  ฉะนั้นก่อนการเลือกซื้อควรจะลองลงไปนั่งในอ่างอาบน้ำก่อนเพื่อที่จะดูว่าการดีไซน์ข้างในอ่างอาบน้ำนั้นมีความพอเหมาะกับสรีระของเราหรือไม่อย่างไร รูปลักษณ์เข้ากับแผ่นหลังของเราหรือไม่  มีขนาดที่เล็กหรือว่าใหญ่เกินความจำเป็นหรือไม่   โดยส่วนมากแล้วอ่างอาบน้ำแบบเข้ามุมมักมีขนาดของความกว้างคูณความยาวเท่ากัน แต่ในส่วนของความลึกนั้นจะมีมากกว่าอ่างอาบน้ำทั่วไป  ทำให้อาจจะใช้งานได้อย่างสบาย  วัสดุที่ใช้ทำอ่างอาบน้ำอาจจะทำมาจากอะคริลิกหรือว่าไฟเบอร์กลาส ซึ่งอ่างที่ทำจาก enameled cast iron จะมีน้ำหนักมาก แต่จะมีความคงทนและอาจจะดูแลรักษาได้ง่าย ส่วนอ่างที่ทำจากอะคริลิกนั้นจะมีคราบเกาะติดได้ยากกว่าแบบไฟเบอร์กลาส  นอกจากเทคนิคการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำที่โฮมโปรเอามาฝากแล้วนั้น สิ่งที่ควรจะคำนึงการจัดการตามความพอเหมาะให้มีความลงตัวกับห้องน้ำก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากเป็นห้องน้ำที่มีขนาดใหญ่แล้วนั้น สามารถวางมุ่งเน้นตำแหน่งและสร้างบรรยากาศได้ตามความพอใจ  แต่ก็มีเรื่องที่ต้องระวังในส่วนของพื้นที่ว่างในส่วนกลางห้อง จึงนิยมวางเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆแบบลอยตัว เพื่อเกิดความรู้สึกหรูหรา  ถ้าหากเป็นห้องน้ำที่มีขนาดเล็ก ควรจะคำนึงถึงเรื่องการใช้งาน การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆจึงมุ่งเน้นการติดตั้งแบบเข้ามุมเพราะจะช่วยในการประหยัดพื้นที่ใช้สอยได้มากยิ่งขึ้น 

 

การเตรียมตัวทัวร์ลาวด้วยตนเอง

            การเตรียมตัวทัวร์ลาวด้วยตัวเอง เป็นการท่องเที่ยวอิสระหรือที่เรียกว่าการท่องเที่ยวแบบ Backpack ไม่ไปเที่ยวกับบริษัททัวร์ การขับรถเที่ยว  นั่งรถประจำทางเที่ยว  การเที่ยวแบบพักโฮมสเตย์หรืออะไรตามใจที่เราปรารถนา สามารถเปลี่ยนแผนทัวร์ได้อย่างอิสระ ซึ่งควรจะเตรียมตัว ดังนี้

                1.เวลา  ควรจะศึกษาดูสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความพอเหมาะกับเวลา  ซึ่งการทัวร์ลาวจะต้องเดินทางไกล ฉะนั้นจึงควรจะมีเวลาที่จะเที่ยวและนอนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสัก 2-3 วัน เพื่อความรื่นเริงในการเดินทาง

                2.สถานที่ท่องเที่ยว  ควรจะเตรียมข้อมูลในทัวร์ไปสักหน่อย แต่ไม่ถึงกับจะต้องพิมพ์แผนที่หน้าใหญ่ๆไปด้วย สามารถศึกษาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวไปเพียงคร่าวๆ

                3.ค่าใช้จ่าย  ควรจะเตรียมเงินไปให้พอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าที่พัก ค่าอาหาร รวมไปถึงค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

                4.ใจรัก  การเดินทางท่องเที่ยวแบบอิสระจะต้องมีใจรัก ต้องเป็นคนที่ชอบความเป็นอิสระ เนื่องจากว่าต้องเกิดเหตุการณ์ความผิดอะไรบ้าง ดังนั้นจึงควรจะเตรียมตัวและเตรียมใจพร้อมเพื่อที่จะได้ทัวร์ลาวอย่างมีความสุข

                5. การพกเงินติดตัว  ไม่ควรจะพกเงินไว้ในส่วนเดียว เพื่อป้องกันเงินหายหรือโดนล้วงกระเป๋า ควรจะพกเงินไว้หลายๆที่ และควรจะแลกเงินดอลล่าร์ไว้บ้าง เนื่องจากสามารถใช้จับจ่ายในการซื้อของได้อย่างราบรื่นและควรจะมีเงินสดพกติดตัวมากพอ เนื่องจากตู้ ATM อาจไม่มีและบางที่อาจไม่รับบัตรเครดิต

                6.หนังสือเดินทาง เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากควรจะเก็บไว้ที่กระเป๋าหน้าและสำเนาเก็บไว้ในกระเป๋าหลังหรือถ้าให้ดีควรจะถ่ายรูปไว้ด้วย

                7. โทรศัพท์  หลายอยู่หลายวันแนะนำให้ซื้อซิมต่างประเทศจะประหยัดมาก

                8.ตู้เอทีเอ็มในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนมากจะมีในแขวงต่างๆ แต่จะไม่ครบทุกแขวง หากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่จะมีตู้เอทีเอ็ม

                9.ของมีค่า ไม่ควรจะนำติดตัวไปท่องเที่ยวด้วย เนื่องจากว่าจะเกิดอันตราย

                10.ที่พัก ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่วนใหญ่จะปิดประมาณ 5 ทุ่ม ไม่ได้เปิด 24 ชม. เหมือนบ้านเรา มีเพียงบางที่เท่านั้นที่เปิด 24 ชม.

 

 

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์และขีปนาวุธทางการทหาร

             ยูเรเนียม พลูโทเนียม ที่ใช้สำหรับการทหารที่มีอยู่อย่างมหาศาล ในกองทัพของสหรัฐอเมริกากับรัสเซียจะถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ทางพลเรือ โดยยูเรเนียมที่ใช้เป็นอาวุธทางทหารมีการเสริมสมรรถนะ U-235 สูงมากถึงมากกว่า 90% ซึ่งเป็นไอโซโทปที่เกิดฟิชชันได้  ในส่วนของพลูโทเนียมที่ใช้เป็นขีปนาวุธทางทหารจะมี Pu-239  มากกว่า 93% สามารถนำมาใช้เหมือนพลูโทเนียมที่ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เพื่อที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะสูงมาก จากคลังสำรองอาวุธจะสามารถนำมาแทนที่ ยูเรเนียมออกไซด์ (U308) จากเหมืองได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 10,600 ตัน รองรับความประสงค์ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโลกได้ถึง 13%  เป็นเวลานานมากกว่าสามทศวรรษที่ความกังวลพุ่งตรงไปที่ว่ามีความเป็นไปได้ที่ยูเรเนียมที่ใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อพลังงานนิวเคลียร์ อาจถูกเบี่ยงเบนนำไปใช้เพื่อที่จะเป็นอาวุธนิวเคลียร์ ในปัจจุบันนี้กลับมุ่งเน้นความสนใจบทบาทของยูเรเนียมไปทางการทหาร เพื่อเป็นอาวุธนิวเคลียร์จะกลายเป็นแหล่งสำคัญของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพื่อการพาณิชย์  ตั้งแต่ปี 1987 สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศของอดีตสหภาพโซเวียตได้ลงทะเบียนในชุดของสัญญาลดอาวุธ เพื่อใช้ในการลดคลังแสงสรรพาวุธนิวเคลียร์โดยประมาณ 80%  จึงทำให้เครื่องมือทางนิวเคลียร์เกินความประสงค์ทางด้านการทหารทั้งของสหรัฐอเมริกาและรัสเซียตอนนี้ ได้ถูกแปลงเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  ในส่วนของทางด้านการค้าวัสดุหลักคือ ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูง (HEU) ที่มียูเรเนียม -235 อยู่ไม่ต่ำกว่า 20% และโดยปกติประมาณ 90% ของยูเรเนียม -235 ยูเรเนียมชนิด HEU อาจจะนำมาผสมกับยูเรเนียมที่มีระดับยูเรเนียม -235 ระดับต่ำๆ เพื่อที่จะทำให้เป็นยูเรเนียมเสริมสมรรถนะต่ำ (LEU)  ซึ่งปกติจะมียูเรเนียม -235 น้อยกว่า 5% เพื่อใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลังเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ยูเรเนียม HEU จะถูกนำมาผสมกับยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ (depleted uranium) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยูเรเนียม -238  ในธรรมชาติจะมียูเรเนียม -235 อยู่ 0.7%  การผสมนี้อาจจะเป็นในรูปแบบของ กึ่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ซึ่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงในหัวรบขีปนาวุธทั้งของสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย รวมไปถึงในคลังเก็บอาวุธทางทหารอื่นๆแล้วอยู่โดยประมาณ 2,000 ตัน เทียบเท่ากับโดยประมาณ 12 เท่าของผลผลิตยูเรเนียมจากเหมืองในแต่ละปี

 

เส้นทางการทัวร์ลาว

 

                1.เครื่องบิน  สายการบินระหว่างกรุงเทพฯ-ประเทศลาว มีจำนวน 4 เส้นทางบิน เป็น นครหลวงเวียงจันทน์,เมืองหลวงพระบางแขวงสะหวันนะเขตและเมืองปากเซ  แขวงจำปาสัก หรือว่า นั่งเครื่องบินมาลงสนามบินอุดรธานีพร้อมกับนั่งรถต่อไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว โดยมีระยะทางโดยประมาณ 50 กิโลเมตร

                2.รถประจำทาง   หากสัญจรผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1(จังหวัดหนองคาย) มีเส้นทางการเดินทางรถประจำทางระหว่างประเทศจำนวน 4 เส้นทาง เป็น นครหลวงเวียงจันทน์ – หนองคาย,นครหลวงเวียงจันทน์-อุดรธานี,นครหลวงเวียงจันทน์-ขอนแก่น,นครหลวงเวียงจันทน์-นครราชสีมา

                3.รถไฟ  การสัญจรด้วยรถไฟต้องเดินทางไปลงที่สถานีหนองคายและต้องผ่านการตรวจพิธีคนเข้าเมืองและศุลกากรก่อน จึงสามารถที่จะนั่งรถไฟต่อข้ามไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้ง ซึ่งจะต้องนั่งรถยนต์ต่อจากนั้นอีกประมาณ 20 กิโลเมตร จึงจะถึงนครหลวงเวียงจันทน์ โดยจะมีด้วยกัน 2 เที่ยวระหว่างเส้นทางหนองคาย – ท่านาแล้ง ดังต่อไปนี้ 09.00 น.  ,14.45 น. ยิ่งไปกว่านี้ยังสามารถนั่งรถรับจ้างสาธารณะที่มีไว้ให้บริการไปยังจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาวได้ด้วย ซึ่งมีระยะทางโดยประมาณ 1 กิโลเมตร

                4.รถยนต์ส่วนบุคคล  โดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 1.หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (เล่มสีม่วง) และเครื่องหมายแสดงประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ได้ทำการจดทะเบียนไว้หรือว่าจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดต่อกับประเทศลาว 2.หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริง) 3.ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุพร้อมกับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดชายแดน  4.ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ครั้งดังกล่าวข้างต้น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของและติดอากรแสตมป์ 30 บาท 5.หากเป็นรถของบริษัทหรือว่านิติบุคคลต้องมีเอกสารการจัดนิติบุคคลฉบับจริงหรือว่ามีการรับรองสำเนาเอกสารจากผู้มีอำนาจในการมอบอำนาจ ในการทัวร์ลาว

 

เส้นทางการทัวร์ลาว

 

                1.เครื่องบิน  สายการบินระหว่างกรุงเทพฯ-ลาว มีจำนวน 4 เส้นทางบิน คือ นครหลวงเวียงจันทน์,เมืองหลวงพระบางแขวงสะหวันนะเขตและเมืองปากเซ  แขวงจำปาสัก หรือว่า นั่งเครื่องบินมาลงสนามบินอุดรธานีพร้อมทั้งนั่งรถต่อจากนั้นยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว โดยมีเส้นทางราว 50 กิโลเมตร

                2.รถประจำทาง   หากเดินทางผ่านช่องทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1(จังหวัดหนองคาย) มีเส้นทางการเดินทางรถประจำทางระหว่างประเทศจำนวน 4 เส้นทาง คือ นครหลวงเวียงจันทน์ – หนองคาย,นครหลวงเวียงจันทน์-อุดรธานี,นครหลวงเวียงจันทน์-ขอนแก่น,นครหลวงเวียงจันทน์-นครราชสีมา

                3.รถไฟ  การเดินทางด้วยรถไฟต้องเดินทางไปลงที่สถานีหนองคายและต้องผ่านการตรวจพิธีการคนเข้าเมืองและศุลกากรก่อน จึงอาจจะที่จะนั่งรถไฟต่อข้ามไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้ง ซึ่งจะต้องนั่งรถยนต์ถัดจากนั้นอีกประมาณ 20 กิโลเมตร จึงจะถึงนครหลวงเวียงจันทน์ โดยจะมีด้วยกัน 2 เที่ยวระหว่างเส้นทางหนองคาย – ท่านาแล้ง ดังนี้ 09.00 น.  ,14.45 น. ยิ่งไปกว่านี้ยังอาจจะนั่งรถรับจ้างทั่วไปที่มีไว้ให้บริการไปยังจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาวได้ด้วย ซึ่งมีระยะทางโดยประมาณ 1 กิโลเมตร

                4.รถยนต์ส่วนบุคคล  โดยต้องมีเอกสารดังนี้ 1.หนังสืออนุญาตรถยนต์ระหว่างประเทศ (เล่มสีม่วง) และเครื่องหมายแสดงประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ได้ทำการจดทะเบียนไว้หรือว่าจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดต่อกับลาว 2.หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริง) 3.ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุพร้อมทั้งแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดชายแดน  4.ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ครั้งดังกล่าวข้างต้น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของและติดอากรแสตมป์ 30 บาท 5.หากเป็นรถของบริษัทหรือว่านิติบุคคลต้องมีเอกสารการจัดนิติบุคคลฉบับจริงหรือว่ามีการรับรองสำเนาเอกสารจากผู้มีอำนาจในการมอบอำนาจ

 

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยหนึ่งในเครื่องมือนิวเคลียร์

คุณสมบัติ

                เป็นเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของเมืองไทย ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดนิวตรอนขนาดใหญ่เพื่อการใช้ประโยชน์จากนิวตรอนในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม การเกษตรและการศึกษาวิจัย ฯลฯ

โครงสร้าง

                1.แกนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู  ปฏิบัติหน้าที่ผลิตนิวตรอนสำหรับการใช้ประโยชน์ โดยประกอบด้วยแท่งเชื้อเพลองหลายแท่งอยู่ด้านในถังปฏิกรณ์และด้านในแท่งเชื้อเพลิง ซึ่งแต่ละแท่งประกอบด้วยเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ชนิดยูเรเนียมเชอร์โครเนียมไฮโดร์ 8.5% และ 20% โดยทั้งสองชนิดนี้มีการเสริมสมรรถนะ (มีปริมาณยูเรเนียม 235 ต่อปริมาณยูเรเนียมทั้งหมด) โดยประมาณ 20%

                2.ระบบระบายความร้อน การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ด้านในแท่งเชื้อเพลิงเว้นแต่ว่าจะให้นิวตรอนแล้ว ยังเกิดความร้อนขึ้นอีกด้วย เพราะความร้อนที่เกิดขึ้นในแกนเครื่อง ซึ่งไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำการระบายความร้อนที่ได้ทิ้ง โดยมีหลักการถ่ายความร้อนจากแกนเครื่องปฏิกรณ์  ที่เรียกว่า การพาความร้อนโดยธรรมชาติ คือ น้ำที่ได้รับความร้อนจากแกนเครื่องปฏิกรณ์จะร้อนกว่าน้ำส่วนอื่นในบ่อและจะลอยตัวสูงขึ้นสู่ผิว และน้ำที่ร้อนกว่านี้จะถูกดูดซับออกไปด้วยเครื่องสูบน้ำผ่านท่อสแตนเลสขนาด 6 นิ้วที่ฝังทะลุผ่านด้านข้างของบ่อผนังบ่อสำหรับไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำ ในส่วนอีกระบบหนึ่งในอุปกรณ์แลกถ่ายความร้อนและในที่สุดความร้อนจะถูกถ่ายสู่บรรยากาศโดยใช้หอถ่ายความร้อน

                3.เครื่องกำบังรังสี  เป็นโครงสร้างสำคัญ มีหน้าที่เพื่อให้การทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูนั้นมีความปลอดภัย เพื่อเครื่องกำบังรังสีจะประกอบไปด้วยผนังบ่อเครื่องปฏิกรณ์ที่ทำจากคอนกรีตที่มีความหนาแน่นสูงและน้ำในบ่อปฏิกรณ์  ทั้งน้ำและคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงจะทำหน้าที่กำบังรังสีที่เกิดขึ้นจากแกนเครื่องปฏิกรณ์

                4.ระบบวัดและควบคุม  ห้องควบคุมสำหรับทำการควบคุม เครื่องปฏิกรณ์ให้มีกำลังตามที่ประสงค์ในการเดินเครื่องปฏิกรณ์จะควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ผ่านระบบสั่งการและจะติดตามภาวะการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ผ่านทางระบบวัดซึ่งปรากฏผลบนแผงสั่งการในห้องควบคุม  เช่น ตัวอย่างของสภาวะการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ หลักที่ต้องควบคุมและติดตามเป็นต้นว่า กำลังของเครื่องปฏิกรณ์ อุณหภูมิของแท่งเชื้อเพลิง อุณหภูมิของน้ำในบ่อปฏิกรณ์ ฯลฯ  โดยได้มาการใช้งานมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปีแล้วและไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงใดๆ เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ และการออกแบบบำรุง

 

 

การเลือกซื้อหาประกันภัยรถยนต์

                1.การคุ้มครอง  เพราะว่าคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่มีรถหลายคัน สามารถเลือกการทำประกันภัยรถยนต์ของคุณเกือบจะทุกคันกับบริษัทนี้ อาจจะนำมาต่อรองขอรับข้อแนะนำกับบริษัทได้

                2.NBC No Claim Bonus เป็นการขอลดเบี้ยประกันในปีถัดไป เนื่องมาจากคนไม่เคยมีประวัติการขอเคลมประกันเลย ดังต่อไปนี้ ในปี 1-4  ขอลดได้ถึง 20-50% เป็นลำดับ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณประหยัดค่าเบี้ยประกันได้ดีเลยทีเดียว

                3.ส่วนหักลด  เป็น การยอมให้จ่ายค่าเสียหายในการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นๆเอง ที่เป็นรายจ่ายซึ่งไม่สูงมาก เช่นว่า การเผลอหลับขับรถ ซึ่งยอมจ่ายค่าเสียหายเอง โดยประมาณ 2,000-5,000 บาทเอง ก็จะทำให้คุณไม่เสียเรื่องราวการของเคลมประกันและอาจจะช่วยหักลดค่าเบี้ยประกันในปีถัดไปได้

                4.การเคลมประกัน เว้นเสียแต่การที่คุณตกลงใจในการทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทที่ได้หลักเกณฑ์และมีความหน้าเชื่อถือแล้วนั้น อีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะตรวจสอบคืออู่ซ่อมรถที่เวลาเกิดอุบัติเหตุสามารถนำรถของคุณไปฝากซ่อมได้โดยไม่ต้องสำรองเสียค่าใช้จ่ายไปก่อน ที่จำเป็นควรจะจดรายละเอียดของฝ่ายคู่ความไว้อย่างละเอียด และพยานรู้เห็น  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

                5.การบริการ  ควรจะศึกษาหาข้อมูลเรื่องการให้บริการของบริษัทนั้นให้รอบคอบก่อน  สามารถถามจากผู้ที่เคยทำประกันกับบริษัทนี้มาก่อน หรือว่าลองตรวจสอบดูสัญลักษณ์รับประกัน คุณภาพ ISO ก็ช่วยให้มีความไว้วางใจได้เช่นเดียวกัน

                6.ฐานะทางการเงิน  เพราะว่าบริษัทประกันเปรียบเหมือนสถาบันทางการเงิน ซึ่งหากเป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงแล้วนั้น สามารถเกิดเหตุการณ์บริษัทประกันล่ม เพราะเช่นนั้นควรจะพิจารณาข้อมูลโดยรอบคอบก่อน แต่ก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าบริษัทประกันส่วนใหญ่จะ เก็บข้อมูลไว้เป็นความในของบริษัท

 

 

 

รางวัลเกียรติยศของกรุงเทพประกันภัย

                1.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2554  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                2.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2545,2546,2547 และปี 2553  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                3.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                4.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยดีเด่นอันดับ 1 สามปีต่อเนื่อง ประจำปี 2545,2546,2547 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ในปี 2548  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ของดเว้นการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเปิดโอกาสให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอื่น และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพของธุรกิจประกันวินาศภัย

                5.รางวัล Excellence in Insurance Thailand หรือรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัย จากงาน IAIR AWARDS จัดโดยนิตยสาร IAIR (International Alternative Investment Review   เนื่องด้วยบริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันถึง 2 ครั้ง  ปี 2556-2557

                6.รางวัล Corporate Social Responsibility Award จากงาน Asia Insurance Industry Awards 2008 จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review

                7.รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) ในงาน SET AWARDS ประจำปี 2011-2012 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

                8.รางวัล Disclosure Report Award 2003 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                9.รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2555 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

                10.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการประจำปี 2548 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้วยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                11.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2546 จากคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวัลเกียรติยศของกรุงเทพประกันภัย

                1.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2554  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                2.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2545,2546,2547 และปี 2553  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                3.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                4.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยดีเด่นอันดับ 1 สามปีต่อเนื่อง ประจำปี 2545,2546,2547 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ในปี 2548  บริษัทฯของดเว้นการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเปิดโอกาสให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอื่น และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพของธุรกิจประกันวินาศภัย

                5.รางวัล Excellence in Insurance Thailand หรือรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัย จากงาน IAIR AWARDS จัดโดยนิตยสาร IAIR (International Alternative Investment Review   เนื่องด้วยบริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันถึง 2 ครั้ง  ปี 2556-2557

                6.รางวัล Corporate Social Responsibility Award จากงาน Asia Insurance Industry Awards 2008 จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review

                7.รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) ในงาน SET AWARDS ประจำปี 2011-2012 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

                8.รางวัล Disclosure Report Award 2003 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                9.รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2555 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

                10.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการประจำปี 2548 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้วยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                11.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2546 จากคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

เมืองสำคัญของการทัวร์ลาว

1.เมืองหลวงพระบาง 

 

                - วัดเชียงทอง  เป็นวัดที่มีความสำคัญและงดงาม ได้รับความนิยมจากนักเดินทางในการทัวร์ลาวเป็นอย่างยิ่ง

                - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม  มีอายุในต้นศตวรรษที่ 19 และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชลาวมาก่อน ซึ่งอุโบสถหลังนี้ได้ถูกสร้างด้วยเครื่องไม้มีหลังคาซ้อนกันห้าชั้นตามรูปแบบหลวงพระบาง

                – วัดแสนสุขาราม จะมีจุดเด่น เป็น พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง มีพระหัตถ์ที่สวยงามผ่องแผ้ว และหอรอยพระพุทธบาทจำลองด้านข้างหอพระยืน และในส่วนของพระอุโบสถลงรักปิดทองอย่างสวยงาม   

- พระราชวังหลวงพระบาง  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1904 สำหรับเป็นที่ประทับของพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยมีลักษณะเป็นศิลปะรูปแบบลาวผสมฝรั่งเศส

 

2.เมืองเวียงจันทน์

 

                - หอพระแก้ว  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2108 สำหรับใช้เป็นสถานที่ในการประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากล้านนา  

                -ประตูชัย  สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512 สำหรับเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อที่จะรำลึกถึงประชาชนลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการรัฐประหารของพรรคคอมมิวนิตย์

                – วัดสีสะเกด  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2361 เพราะว่าในสมัยนั้น ลาวตกเป็นเมืองขึ้นของกองทัพสยาม ซึ่งเจ้าอนุวงศ์จึงดีไซน์วัดตามอย่างศิลปะไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงต้นจึงเป็นสาเหตุที่กองทัพสยามไม่ทำลายวัดแห่งนี้  หลังบุกเข้านครเวียงจันทน์ในปี พ.ศ.2371  จึงนับได้ว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเมอง ในปัจจุบันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชของประเทศลาว

คำศัพท์เกี่ยวข้อง SEO

                1.SEO เป็น การเพิ่มความสามารถในการค้นหาผ่านเครื่องมือค้นหา ย่อมาจาก Search Engine Optimization

                2.Search Engine เป็น เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา อย่างเช่น Google.com,Google.co.th,Youtube.com ฯลฯ

                3.Keyword เป็น คำที่ใช้ในการค้นหาที่ผู้ใช้งานInternetนิยมค้นหาผ่านทางเครื่องมือค้นหา เพื่อนำมาสู่เว็บไซต์นั้นๆ

                4.Title เป็น คำอธิบายในส่วนหัวของเว็บไซต์

                5.Description เป็น คำอธิบายย่อๆว่าเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับอะไร เพื่อเป็นการบอกให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับใจความข้างในเว็บไซต์แบบคร่าวๆ

                6.Traffic เป็น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

                7.On Page เป็น การเพิ่มความสามารถของการทำ SEO จากข้างในเว็บไซต์

                8.Off Page เป็น การเพิ่มความสามารถของการทำ SEO จากข้างนอกเว็บไซต์

                9.Back Link เป็น เป็น Link ที่ย้อนกลับหาเว็บไซต์นั้นๆ

                10.Tag เป็น คำสั้นๆที่มีเนื้อความ หรือว่า Keyword นั้นเอง นิยมใช้กับการโพสต์เรียงความต่างๆจะมีการติด Tag ของเว็บไซต์

                11.Link เป็น การเชื่อมระหว่างบล็อกหรือว่าเว็บไซต์

                12.PR เป็น บอกถึงความน่าไว้วางใจหรือว่าประสิทธิภาพของเว็บไซต์

                13.Approve เป็น การรอการตรวจสอบ อย่างเช่น การนำ Blog  ไปสมัครกับ Blog directory ที่มีชื่อเสียง

                14.Algorithm เป็น อัลกอริธึมของ Google ที่มีการเปลี่ยนเกือบตลอดเลยก็ว่าได้

                15.Alt Tags เป็น ข้อความที่ใส่ไว้กำกับรูปภาพต่างๆ

                16.Social Media และ Social Network เป็น เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยอาจจะใช้ในการโปรโมทบล็อกได้ อย่างเช่น Facebook.com,Twitte.com เป็นต้น

                 17.Web Directory หรือว่า Blog Directory เป็น สารบัญของเว็บไซต์หรือว่าบล็อกนั้นๆ ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์หรือว่าบล็อกเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น

                 18.Index เป็น การที่หน้าบล็อกหรือว่าเว็บไซต์ของเราถูกนำไปจัดระดับในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนตลอดเวลา  ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่หลากหลายปัจจัย  โดยระดับที่ดีที่สุดจากการค้นหาเป็น อันดับ 1 ในหน้าแรกของการค้นหา

                 19.Submit เป็น การที่เรานำบทความของเราไปส่งให้แหล่งที่รับ Submit ข้อมูล อย่างเช่น Social Bookmark หรือว่า Web directory ฯลฯ

                  20.Spam เป็น พฤติกรรมที่ทำอะไรยิ่งกว่าปกติ เกินความจำเป็นพร้อมกับผิดธรรมชาติ  อย่างเช่น การเพิ่มของปริมาณข้อมูลในบล็อกหรือว่า เว็บไซต์อย่างมากมายในระยะเวลาเพียงสั้นๆ

 

 

พลังงานนิวเคลียร์

               พลังงานนิวเคลียร์ คือ พลังงานที่ได้รับจากการที่นิวเคลียสเกิดการแตกตัว  เพราะว่าพลังงานนิวเคลียร์จะมีค่ามหาศาลในขณะที่นิวเคลียสแตกตัว และปล่อยอนุภาคออกมานั้นเป็นกฎการสลายตัวจะเกิดนิวเคลียสธาตุใหม่พร้อมด้วยพลังงานนิวเคลียร์ เพราะว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ มี 2 ปฏิกิริยา เป็น ปฏิกิริยาฟิชชั่นและปฏิกิริยาฟิวชั่น  ซึ่งปฏิกิริยาฟิชชั่น คือ  ปฏิกิริยาที่เกิดจากการใช้อนุภาคนิวตรอนหรือว่าอนุภาคอื่นยิงไปยังนิวเคลียสของธาตุหนัก เป็นเหตุให้นิวเคลียสแตกตัวเป็นนิวเคลียสใหม่สองนิวเคลียสที่มีมวลใกล้เคียงกันและมีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนสูงกว่านิวเคลียสของธาตุเดิม ซึ่งปฏิกิริยาฟิชชั่นที่เกิดขึ้นนี้จะมีนิวตรอนอิสระเกิดขึ้น เพราะว่านิวตรอนอิสระจะเคลื่อนไปชนกับนิวเคลียสตัวอื่นของยูเรเนียมก็จะเกิดปฏิกิริยาฟิชชั่นต่อไป เรียกว่า “ปฏิกิริยาลูกโซ่” เนื่องจากจะเกิดต่อเนื่องไม่หยุดและเกิดพลังงานมหาศาล ซึ่งแนวคิดนี้ถูกใช้ประโยชน์ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ในส่วนของปฏิกิริยาฟิวชั่น คือ ปฏิกิริยาที่เกิดจากนิวเคลียสธาตุเบามาหลอมรวมกันเป็นนิวเคลียร์ที่หนักกว่า พร้อมกับมีพลังงานปล่อยออกมา อย่างเช่น ดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ ซึ่งจะมีพลังงานออกมาไม่สิ้นสุด เพราะการรวมตัวของไฮโดรเจน 4 อะตอม จะเกิดเป็นฮีเลียม และพลังงานนี้จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลบนดวงอาทิตย์  ซึ่งเป็นที่มาว่าทำไมศูนย์กลาง ดวงอาทิตย์จึงมีอุณหภูมิสูงถึง 20,000,000 เคลวิน  เพราะว่าการสร้างปฏิกิริยาดังกล่าวนั้นสามารถทำในห้องปฏิบัติการได้ อย่างเช่น การระเบิดของไฮโดรเจนเป็นผลของปฏิกิริยาฟิวชั่น ซึ่งมีพลังงานสูงกว่าการระเบิดพลังงานนิวเคลียร์มา  แต่ทั้งนี้แล้วยังไม่สามารถควบคุมบังคับให้เกิดปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องได้   ส่วนกัมมันตภาพ คือ  อัตราการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี และธาตุกัมมันตรังสี คือ ธาตุที่แผ่รังสีได้ เนื่องจากว่านิวเคลียสของอะตอมไม่เสถียร

                 

 

 

ทัวร์ลาวช่วงงานประเพณี

               1.เดือนอ้าย : บุญเข้ากรรม  ช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งจะอยู่ในช่วงหน้าหนาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระภิกษุเข้าพิธีกรรมปลงอาบัติด้วยว่าการอยู่ในเขตที่จำกัด เพื่อให้ชำระจิตใจให้สะอาด

                2.เดือนยี่ : บุญคูณลาน  ช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว  จะมีการทำบุญขวัญข้าว มีการนิมนต์พระภิกษุมาสวดเป็นสิริมงคล และเป็นนิมิตรหมายที่ดีซึ่งมีความเชื่อว่าจะทำให้การทำนาในปีต่อๆไปเกิดผลดีเพิ่มขึ้น

                3.เดือนสาม : บุญข้าวจี่ ช่วงหลังงานมาฆะบูชา เพราะว่าชาวนาจะนำข้าวจี่หรือว่าข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว  ปั้นเป็นก้อนเท่าขนาดของไข่เป็ดและทาเกลือก่อนจะนำไปเสียบไม้ย่าง  ซึ่งหลังจากนั้นได้ตีไข่ที่ไม่สุกทาให้ทั่วและนำไปย่าง ก่อนกำหนดจะถอดไม่เสียบออกแล้วนำน้ำตาลอ้อยยัดลงกลางเป็นไส้ แล้วนำไปถวายพระสงฆ์เพื่อให้เป็นการทำบุญ

                4.เดือนสี่ : บุญพระเวส ช่วงเดือนสี่ข้างขึ้นหรือว่าข้างแรม เป็นงานบุญพระเวสหรือว่างานบุญมหาชาติ โดยลักษณะของงานจะมีลักษณะเดียวกันกับงานฟังเทศน์พระเวสสันดรชาดก มีการตกแต่งประดับประดาโรงธรรมด้วยดอกไม้ และใช้ดอกบัวในการประดับประดาธรรมมาสน์มีการจัดขบวนแห่และมีการเทศน์มหาเวสสันดรทั้งวัน

                5.เดือนห้า : บุญสงกรานต์  ช่วงตรุษสงกรานต์ เป็นงานที่ได้รับความสนใจจากนักเที่ยวในการมาทัวร์ลาวเป็นอย่างมากและยังถือว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ราวกับประเพณีไทยด้วยนั้นเอง

                6.เดือนหก : บุญบั้งไฟ  ช่วงเดือนหกก่อนฤดูทำนามาถึงย่างเข้าฤดูฝน  ลักษณะคล้ายกับงานบุญบั้งไฟของภาคอีสาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้การบูชาหลักเมืองและเป็นการขอให้ฝนตกต้องตามฤดู

                7.เดือนเจ็ด : บุญซำฮะ ช่วงเดือนเจ็ด  โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้เป็นการล้างเสนียดจัญไรที่เกิดขึ้นอยู่บ้านเมือง เพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบ

                8.เดือนแปด: บุญเข้าพรรษา ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  เป็นการเริ่มฤดูการเข้าพรรษาแบบเดียวกันประเพณีไทย เพราะว่าพระสงห์จะหยุดออกบิณฑบาตรเป็นระยะเวลา 3 เดือน

                9.เดือนเก้า : บุญห่อข้าวประดับดิน การส่วงเฮือและการล่องเฮือไฟ  ช่วงเดือนเก้า เป็นการพิธีกรรมอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณบรรพบุรุษ รวมไปถึงวิญญาณไร้ญาติให้ออกมารับส่วนบุญ

                10.เดือนสิบ : บุญข้าวสาก  ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายหรือว่าเปรต ซึ่งห่างจากงานวันบุญข้าวประดับดิน 15 วัน

                11.เดือนสิบเอ็ด : บุญออกพรรษา ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11  เป็นงานตักบาตรเทโวเหมือนกับประเพณีไทย

                12.เดือนสิบสอง : บุญกฐิน ช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 11-เดือนเพ็ญ เดือน 12  เป็นการถวายผ้าแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษามาตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษา

 

 

 

โครงสร้างข้างนอกของแอร์บ้าน

 

                ส่วนประกอบข้างนอกของแอร์บ้านจะมีความแตกต่างกันตามแบบและรุ่นของแอร์บ้านนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น แอร์บ้านแบบแบ่งแยกประเภทติดหนัง ดังนี้

                1.สวิตซ์เปิดปิด  โดยส่วนใหญ่แล้วสวิตซ์นี้จะเปิดค้างทิ้งไว้ เพื่อให้รับคำสั่งการเปิดปิดจากรีโมทคอนโทรล ดังนั้นสวิตซ์เปิดปิดมักมีการจัดตั้งอยู่ข้างหลังฝาครอบ

                2.ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล ในปัจจุบันแอร์บ้านมีการสั่งงานด้วยสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล เพื่อสะดวกในการสั่งงาน   ดังนั้นตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลจึงเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญอย่างหนึ่ง

                3.แผงกรองอากาศ ทำหน้าที่ในการกรองฝุ่นที่ปะปนกันอยู่ในอากาศ โดยบางรุ่นจะมีสารฟอกอากาศอยู่ที่แผงกรองนี้ ซึ่งจะจัดตั้งอยู่ข้างหลังฝาครอบ

                4.แผ่นเกล็ดกระจายลม เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนทิศทางลมขึ้น-ลง หรือว่า ซ้าย-ขวาได้  เพื่อให้เป็นการเจาะจงทิศทางลมเย็น

                5.ช่องอากาศออก มีลักษณะเป็นตะแกรงซึ่งอยู่ที่แอร์บ้านข้างนอกตึก โดยเป็นช่องถ่ายอากาศที่ถูกพัดลมดูดอากาศจากอีกด้านหนึ่งพัดผ่านแผงท่อถ่ายความร้อนออกมา

                6.ท่อระบายน้ำทิ้ง   เมื่อเครื่องดูดอากาศพร้อมกับความชื้นข้างในห้องเข้าความชื้นพวกนั้นจะกลั่นตัวจนกลายมาเป็นหยดน้ำพร้อมกับถูกถ่ายออกทางท่อระบายน้ำทิ้ง

                7.ไฟแสดงการทำงาน  โดยรูปร่างของไฟที่แสดงจะแตกต่างกันออกไปตามประเภทและรุ่น ซึ่งปกติแล้วจะมี 3 ดวง เป็น ไฟสีแดงจะแสดงสถานะที่เครื่องกำลังทำงาน ไฟสีส้มจะแสดงสถานะที่คอมเพรสเซอร์ชำรุดแต่ใบพัดส่งลมเย็นทำงานอยู่  และในส่วนของไฟสีเหลืองจะแสด

สถานะการตั้งเวลาของแอร์บ้าน

 

 

เรียนรู้คำศัพท์สำหรับ การประกันรถยนต์

              1.ประกันภัยรถยนต์ เป็น การประกันความเสื่อมอันเกิดจากการใช้รถยนต์

              2.ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เป็น การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยกฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียของร่างกาย ชีวิต ของผู้ประสบภัยจากการใช้รถยนต์ หรือที่เรียกว่า “พ.ร.บ.” ซึ่งย่อมาจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

              3.ผู้เอาประกันภัย เป็น คู่สัญญาประกันภัย ซึ่งมีภาระหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงต่อผู้รับประกันภัย  รวมถึงมีภาระหน้าที่ชำระเบี้ยประกันภัย กรณีเกิดความเสียหายขึ้นในส่วนที่ได้เอาประกันภัยไว้นั้น ก็สามารถมีสิทธิในการเรียกร้องเงินชดเชยค่าเสียหายตามความเสื่อมที่เกิดขึ้นจริง

              4.ผู้รับประกันภัย เป็น คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ เพราะผู้รับประกันภัยมีสิทธิในรับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย และมีภาระหน้าที่ในการพินิจพิจารณารับประกันภัยหรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

               5.ค่าสินไหมทดแทน เป็น ความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยตอบแทน โดยการชดใช้ค่าเสียหายต่างๆขึ้นกับสัญญาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

               6.เบี้ยประกันภัย เป็น  จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งให้กับผู้รับประกันภัย  เนื่องจากว่าสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน หากว่าผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยและเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับประกันภัยก็อาจไม่ยอมรับในเรื่องของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจวบจนจะมีการจ่ายเบี้ยประกันภัยครบตามที่เจาะจงก็เป็นได้

               7.กรมธรรม์ เป็น เอกสารที่ออกเพราะผู้รับประกันภัย โดยเอกสารดังกล่าวข้างต้นมีข้อความตรงกับความปรารถนาในใบคำขอ เพื่อใช้เป็นข้อพิสูจน์ ซึ่งระบุถึงสาระสำคัญ อย่างเช่น ข้อตกลง เงื่อนไข และความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย